No relevant products found.
No relevant pages found.

Troax Group AB: Troax årsredovisning för 2018

Pressmeddelande, Hillerstorp den 16 april 2019, 13:30 CET


Troax Group AB’s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.troax.com

En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Engelsk version av årsredovisningen publiceras vid senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Widstrand, Vd och koncernchef


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 13:30 CET.