Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Troax utökar i Japan

Hillerstorp 19 december 2019, 08:45 CET


Troax köper upp delar av sitt tidigare distributionsbolag och utvecklar organisationen för ökad kundnytta i Asia-Pacific-regionen. 

 

Efter en tids förhandlingar köper Troax AB nu den division inom det japanska distributionsbolaget Morita & Company som hanterar maskinskydd och säkerhet. Troax har tidigare haft ett nära samarbete med affärsenheten och köpet träder i kraft den 1 januari 2020. 

    – Vi har varit verksamma i landet under femton års tid, och nu var tiden inne för en utökad närvaro. Marknaden har öppnat nya möjligheter och det är nu intressant för oss att ta nästa steg genom att utveckla kunderna och bolaget ytterligare. Med ett eget säljbolag i Japan kan vi nu erbjuda än bättre service till våra kunder, säger Thomas Widstrand, VD, Troax Group.

    Regionchef för Asia-Pacific är Michael Standar. Han har bott och arbetat inom industriell verksamhet i regionen i två decennier, och känner till regionen såväl som affärsområdet väl. I stort blir hans uppgift att vidareutveckla kundrelationer och Troax organisation för att stötta kunderna i deras behov inom säkerhet och fysiska skydd. 

    – Vi kommer också investera resurser i teknisk kompetens och annat för att stödja kunderna i Japan i deras utveckling. Förvärvet ger oss också möjlighet att utveckla globala japanska företag genom att finnas i deras hemmamarknad, samtidigt som vi säkerställer volymer för vår fabriksenhet i Kina för framtiden, säger Michael Standar. 

    En utökad – och egen – verksamhet möjliggör en mer omfattande säljorganisation och därmed ett utökat erbjudande och ett mer direkt sätt att hjälpa kunderna med komplexa lösningar inom främst maskinskydd för robot- och automationsmiljöer. 

    – Köpet ger goda möjligheter för Troax att växa vidare i området. Det ger dock ingen större påverkan på koncernens omsättning eller lönsamhet kortsiktigt, avslutar Thomas Widstrand. 
 

Ladda ned