Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Världsnyheten Troax Panel Detection tar maskinskydd till en ny nivå

Hillerstorp 7 mars 2023, kl. 11.00 CET

Världens säkraste maskinskydd har blivit ännu säkrare. Troax lanserar nu innovationen Troax Panel Detection, en patentsökt elektronisk enhet som gör att man kan upptäcka om en panel är monterad eller inte. Troax Panel Detection är startskottet för en ny era inom aktiv säkerhet för maskinskydd.

Troax Panel Detection är ett automatiskt övervakningssystem som ökar säkerheten runt en produktionscell samtidigt som det gör att användaren undviker kostnader för olyckor. Det som tidigare var mekanisk säkerhet i form av hållfasta paneler, stolpar och fästen är nu också elektronisk säkerhet redo för Industri 4.0.  

– Det här är en stor dag för Troax och hela branschen. Troax Panel Detection breddar inte bara vårt erbjudande, det omdefinierar också själva begreppet maskinskydd. Genom att integrera teknik på det här sättet gör vi användningen av våra befintliga produkter ännu säkrare och smartare, säger Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef, Troax Group AB.

Upptäck osynliga faror

Troax Panel Detection är en elektronisk enhet som är smart integrerad i panelens fäste. I tillägg till Troax traditionella fästen håller de också koll på om panelerna är återmonterade efter service och underhåll. Nu är det i stort sett omöjligt att inte upptäcka en saknad panel.  

– Troax Panel Detection är maskinskyddssäkerhet på en helt ny nivå. Man kan se det som ett nytt sjätte sinne för våra kunder. Nu har man möjligheten att upptäcka faror och kostnader som tidigare har varit osynliga. Kunder som sätter säkerhet och effektivitet i främsta rummet kan nu ta ett större ansvar för sin personals säkerhet, säger Josephine Granell, Produktchef Maskinskydd, Troax AB.

Så fungerar Troax Panel Detection

Troax Panel Detection kan användas upp till SIL3/PLe och är kompatibelt med alla PLC-system. Upp till 200 enheter kan kopplas samman via en enda kabel. I samma ögonblick som en panel demonteras, så skickas en signal till PLC-systemet. Välj vilken åtgärd Panel Detection-signalen ska leda till; starta varningslampor, skicka varningsmeddelande, förhindra återstart eller stoppa maskinen om en panel inte är återmonterad. För att lätt hitta var det saknas en panel övergår Panel Detection-enhetens gröna ljus till rött för att signalera att panelen inte längre är monterad. När alla paneler är på plats kan produktionen återupptas på ett säkert sätt. Troax Panel Detection är ett väldokumenterat system som är anpassat för Troax maskinskyddslösningar, vilket gör det möjligt att eftermontera på befintliga maskinskydd från Troax.

– Innovationer som Troax Panel Detection och lösningarna från vårt nyligen förvärvda bolag Claitec, inleder en ny era för Troax. Vårt erbjudande av fysiska skydd kompletteras nu med elektroniska förebyggande säkerhetslösningar. Vi har en spännande tid framför oss inom både passiv och aktiv säkerhet. Troax Panel Detection är startskottet, säger Martin Henkow, Projektledare Troax Panel Detection, Troax AB.
 

För mer information om Troax Panel Detection, besök troax.com

Troax Panel detection

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Tel 0370-828 31
thomas.widstrand@troax.com

Josephine Granell
Produktchef Maskinskydd
Troax AB
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Telefon: 0370-37 17 05
josephine.granell@troax.com