Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Dockningssystem för lastbilar

Dockningssystemet för lastbilar (TDS) ökar säkerheten på arbetsplatsen under lastning och lossning. Det minskar antalet olyckor och kollisioner vid lastkajerna, vilket främjar en säker arbetsmiljö. Systemet är lämpligt för anläggningar med lastkajer och kan lätt integreras i befintliga säkerhetsprogram, vilket förbättrar effektiviteten och säkerheten. TDS ger förbättrad säkerhet, färre kollisioner och ökad effektivitet vid dockning. Det är kompatibelt med olika lastkajer och bygger på tillförlitlig och sensorbaserad teknik.