Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Döda vinkeln-system

Döda vinkeln-systemet ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att förbättra synligheten i områden med begränsad sikt. Det använder sensorer och trafikljus för att detektera gaffeltruckar i döda vinklar och för att varna både förare och fotgängare för potentiella faror. Systemet är lämpligt för lager, distributionscentraler och tillverkningsanläggningar. Fördelarna inkluderar förbättrad säkerhet, färre kollisioner och ökad medvetenhet. Döda vinkeln-systemet är kompatibelt med olika typer av döda vinklar och kan integreras i befintliga säkerhetsprogram. Systemets sensorbaserade teknik garanterar att det fungerar tillförlitligt.