Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Korsningsvakt

Korsningsvakten förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att ge varningar i realtid vid korsningar. Den minskar antalet olyckor och kollisioner, vilket främjar en säker arbetsmiljö. Systemet är lämpligt för anläggningar där fotgängare och fordon delar utrymmen och kan lätt integreras i befintliga säkerhetsprogram, där det förbättrar säkerheten och medvetenheten. Korsningsvakten ger förbättrad säkerhet, färre kollisioner och ökad medvetenhet för förare och fotgängare. Systemet är kompatibelt med olika anläggningar och använder sig av tillförlitlig sensorbaserad teknik.

Nedladdningar

Namn Typ
Brochure - CG_EN.pdf
Typ
Document
Ladda ned