Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Nät

Nätet kan installeras horisontellt direkt över enheten eller lodrätt mellan enheterna. Nätet fästs med nätvinklar längst upp på enheternas kanter. Nätet är till för förvaringsutrymmen med luckor upptill som personer kan ta sig in igenom.