Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Rapid Fix

Systemet Rapid Fix består av ett övre och ett undre fäste som sätts fast på stolpen 60x40. Panelens fästen kan snabbt monteras på panelen och sitter sedan kvar på panelen tills de tas bort. Panelens fästen skjuts sedan in i de nedre fästena på stolparna och trycks in i det övre fästet, där det klickas fast. Det övre fästet har en unik låsmekanism som klickas i och gör att panelen hamnar i rätt läge. För att ta bort panelerna från fästet använder man en skruvmejsel med säkerhets-torx för att lossa låset från insidan av väggen. Rapid Fix-systemet uppfyller alla krav i maskindirektivet, eftersom alla komponenter hålls fastlåsta i skyddet, även när systemet demonteras. Systemet har testats för att stå emot en stöt på 1 600 joule.

Facts

Art. Nr Components
36701070 Kit Rapid Fix bracket Rt
36701080 Kit Rapid Fix bracket Lt
36701060 Kit Rapid Fix bracket

Nedladdningar

Namn Typ
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST30.pdf
Typ
Document
Ladda ned
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf
Typ
Document
Ladda ned
Product sheet - Rapid_Fix_ENG.pdf
Typ
Document
Ladda ned
Assembly Instruction - Rapid Fix System.pdf
Typ
Document
Ladda ned

Interaktiv montageanvisning