No relevant products found.
No relevant pages found.

System för övergångsställen

Systemet för övergångsställen (PCS) förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att varna fotgängare och truckförare för faror vid korsningar. Det ökar medvetenheten, minskar olyckorna och främjar en säker arbetsmiljö. Systemet använder sensorer och trafikljus för att detektera gaffeltruckar och aktivera varningsljus vid övergångsställen i realtid. Systemet är lämpligt för anläggningar med delade utrymmen, eftersom det förbättrar säkerheten, minimerar kollisioner och främjar en vaksamhetskultur. Det kan integreras sömlöst i befintliga säkerhetsprogram, det är kompatibelt med olika korsningar och förlitar sig på tillförlitlig sensorbaserad teknik för optimal prestanda.