Inga relevanta produkter hittades.
Inga sidor hittades.

Visuellt varningssystem

Det visuella varningssystemet (VAS) förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att ge visuella varningar i realtid till fotgängare och förare. Det minskar olyckor och kollisioner i områden med hög trafik, vilket främjar en säker arbetsmiljö. Systemet är lämpligt för olika anläggningar för att öka säkerheten och medvetenheten.