Press

Thomas Widstrand

Troax-nyheter

Läs våra interimsrapporter, pressmeddelanden och företagsnyheter.

Anders Mörck föreslås som ny styrelseordförande i Troax Group AB

2020/01/27 15:30 CET

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har för avsikt att till årsstämman föreslå Anders Mörck som ny styrelseordförande. 

Anders Mörck är 56 år och har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Anders är idag...

Ökad säkerhet och snabbare montering med flexibel konsol

2020/01/23 14:30 CET

Troax nya konsol Uni-bracket är en vidareutveckling av tidigare konstruktioner för att bli ännu starkare och mer flexibel. En lång förstärkningsprägling utmed långsidan, samt en liten dito, gör konsolen riktigt stadig. Den kan fästas på fyra olika sätt på pallställets...

Uni-bracket

Troax utökar i Japan

2019/12/19 08:45 CET

Efter en tids förhandlingar köper Troax AB nu den division inom det japanska distributionsbolaget Morita & Company som hanterar maskinskydd och säkerhet. Troax har tidigare haft ett nära samarbete med affärsenheten och köpet träder i kraft den 1 januari 2020. ...

Troax skapar nya möjligheter – på längden och på höjden

2019/12/03 10:00 CET

Med en ny produktionslinje tar Troax Group nu nästa steg inom automatisering. Investeringen är på 60 MKR och innebär att två relativt avancerade processer kan slås ihop till en produktionslinje.
– Denna nivå av automation är ny för oss och...

Troax Group Delårsrapport Tredje kvartalet 2019

2019/11/07 12:30 CET

JULI - SEPTEMBER

  • Orderingången var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 40,0 (40,1) MEUR.
  • Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 9,8 (8,6) MEUR.
  • Rörelsemarginalen...

Troax Group: Delårsrapport Januari - Juni 2019

2019/08/14 12:30 CEST

APRIL – JUNI

  •  Orderingången ökade med 9 procent till 46,6 (42,9) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 8 procent.
  •  Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 42,3 (41,1) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 3 procent.
  •  Rörelseresultatet ökade...

Inbjudan – Presentation av resultatet för andra kvartalet 2019

2019/08/06 08:30 CEST

Thomas Widstrand, Vd & koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal samma dag kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av nedanstående tel. nummer samt konferens kod. Vänligen ring 5 -10 minuter innan...