História

Troax 1955

Z TYNGELU DO SVETA  

Príbeh Troaxu sa začal v kuríne, v dedine Tyngel v Smålande. Štyria vidiecki chlapci sa stali podnikateľmi a vydali sa na cestu, ktorá z Troaxu urobila globálnu spoločnosť s aktivitami po celom svete. Sledujte históriu od roku 1955 po súčasnosť, a ďalej do budúcnosti. 

SNY V KURÍNE

Štyria vidiecki chlapci Erik, Folke, Helge a Sven Axelssonovci sa narodili ako optimisti. Optimizmus je nevyhnutnou vlastnosťou pre každého farmára, ale zvlášť dôležitý bol v povojnových časoch. V tej dobe sa väčšina ľudí narodila do ťažkého farmárskeho života, ale títo štyria bratia chceli spoločne urobiť so svojimi životmi niečo iné. V roku 1955 zasiali nové semeno, ktoré sa rozrástlo až ďaleko za tyngelské polia. Svetlo sveta uzrela Firma Axo Järn och Metall.

Nielenže zmenili kurín na dielňu, ale aj svoje sny premenili na skutočnosť.

VEĽKÉ VECI SA ZAČÍNAJÚ MALÝMI

V polovici 60. rokov vyrábali bratia výrobky z ocele, kuchynský nábytok a koše na bielizeň. Sortiment zahŕňal aj nákupné vozíky a drôtené deliace steny do pivníc a podkroví. Posledný segment je dnes základným pilierom spolčnosti Troax. 

Troax storage

TRO + AX
= TROAX

Štokholmčan Lars Troedsson videl svoju budúcnosť s bratmi Axelssonovcami. V roku 1965 založili obchodnú spoločnosť Troax. Jej názov je teda vytvorený z mien Troedsson a Axelsson.

Spoločnosť v priebehu rokov:

1955    Axo Järn och Metall 
1964    Axo Metall AB 
1965    Troax Försäljnings AB 
1983    Troax Axo AB 
1997    Gunnebo Troax AB 
2011    Troax AB 
2015     Troax AB + Troax Group AB

Troax 2020

ÚSPECH BOL ZALOŽENÝ NA SKLADOVÝCH DELIACICH STENÁCH

Småland je súčasťou Švédska, ktoré sa vždy vyznačovalo tvrdou prácou, vynaliezavosťou a podnikateľským duchom. Ľudia zo Smålandu dali svetu všetko, od reťazových píl až po montovaný nábytok. Skladové deliace steny sú ďalšou dôležitou vecou, na ktorú môže byť Småland hrdý na medzinárodnej úrovni. Začiatkom 70. rokov sa Troax odvážil vykročiť do Škandinávie a osloviť širšie publikum. S úplne novým sortimentom výrobkov sa potom Troax presťahoval do skladových hál a garáží.

Warehouse partitioning site with Troax products.
Troax 1985

Z dvoch sa stal jeden

S rastom Troaxu rástla aj potreba jasnejšej štruktúry a rozdelenia zodpovednosti. Riešením bolo zlúčenie výroby a predaja do jednej spoločnosti, Troax Axo. V roku 1983 spoločnosť Gnosjö-Börsen AB získala Troax AB.  

Troax products at an automotive production line.

Objavuje sa dopyt po ochrane strojov

V 90. rokoch 20. storočia začal výrobný priemysel, najmä automobilový priemysel, v čoraz väčšej miere automatizovať výrobu. To vyvolalo zvyšujúci sa dopyt po moderných ochranných zariadeniach strojov. Troax bol priekopníkom, a tiež položil základy pre úplne novú úroveň bezpečnosti pri práci.

Globes, Gunnebo-Troax, For a safer world

Gunnebo a Troax

V rokoch 1994 až 2010 bol Troax súčasťou Gunnebo Group, ktorá je v dnes celosvetovým dodávateľom bezpečnostných produktov v oblasti manipulácie s hotovosťou, bezpečnej úschovy, kontroly prístupu a integrovanej bezpečnosti. V roku 1997 sme tiež zmenili názov na Gunnebo Troax AB. Spoločnosť Gunnebo so zreteľom na svoju novú stratégiu v roku 2010 predala Troax. Odvtedy sa voláme Troax.

Troax, Nasdaq, Times Square

Z farmy na burzu

V roku 2015 urobil Troax strategicky dôležitý krok, keď vstúpil na štokholmskú burzu cenných papierov Nasdaq. V tom čase bol Troax už svetovým lídrom na trhu v segmente ochrany areálov, čo tiež znamenalo, že sme mali dobrú pozíciu na ďalšie posilnenie našej pozície na trhu. Vstupom spoločnosti Troax na burzu Nasdaq Stockholm sme získali viac príležitostí, aby sme splnili a predčili očakávania našich zákazníkov. Troax v súčasnosti pôsobí na 6 kontinentoch a je zastúpený vo viac ako 40 krajinách. To ostatné, ako sa hovorí, je minulosťou.  
um. S úplne novým sortimentom výrobkov sa potom Troax presťahoval do skladových hál a garáží.