Troax Panel Detection

Abstract mechanical components in shades of blue, featuring gears, screws, and other intricate machinery.

Váš nový zmysel pre realitu

Predstavujeme vám riešenie Troax Panel Detection, ktoré spúšťa novú éru v bezpečnej výrobe a ďalšiu významnú etapu v oblasti automatického monitorovania ochranných panelov strojov. Ide o inteligentné zariadenie v patentovom schvaľovacom procese, ktoré identifikuje prítomnosť či neprítomnosť panelov. Zásadným spôsobom uľahčí život majiteľom aj manažérom a zároveň zmení aj vnímanie rizík a nebezpečenstiev. Využite svoj nový zmysel. Pozrite sa, čo všetko ste doteraz nevnímali. Identifikujte neviditeľné nebezpečenstvá pomocou riešenia Troax Panel Detection. 

Nová úroveň bezpečnosti

Spoločnosť Troax zdvihla latku v oblasti spoľahlivej ochrany strojov. Troax Panel Detection je historickým míľnikom a začiatkom novej éry priemyselnej bezpečnosti. Čaká na schválenie patentu a je prvá svojho druhu. Toto revolučné zariadenie na automatické monitorovanie panelov je dômyselne zabudované do upevňovacieho prvku panelu a identifikuje prítomnosť a neprítomnosť panelov. Upozorňuje na neviditeľné nebezpečenstvo odmontovaného panelu. Chýbajúci panel v dôsledku nedbanlivosti človeka počas údržby sa vďaka riešeniu Troax Panel Detection konečne stáva minulosťou. Zažite novú úroveň bezpečnosti. 

An artistic representation of mechanical elements in a monochromatic blue color scheme, depicting a complex and interconnected network of gears, bolts, and other industrial components."

Odhaľte aj neviditeľné nebezpečenstvá

Riešenie Troax Panel Detection stačí jednoducho nainštalovať, pripojiť k bezpečnostnému systému a prirodzene integrovať do vášho existujúceho riešenia PLC. Od tohto momentu už o ďalších krokoch rozhodujete vy. Môžete vydať upozornenie, zabrániť reštartu alebo stroj dokonca zastaviť. Inteligentné, elegantné a synchronizované s požiadavkami SIL3 aj PLe. Troax Panel Detection je dobrou voľbou, skutočným šiestym zmyslom, ktorý v oblasti ochrany strojov vytvára najvyššiu úroveň bezpečnosti. Pusťte sa do toho. Využite výhody tohto riešenia. Uplatnenie nájde v odhaľovaní neviditeľných nebezpečenstiev spôsobených chýbajúcimi panelmi vo výrobe. Vaša výroba je tak v bezpečí. 

Picture of our products connected

NOVÁ ÉRA AUTOMATICKÉHO MONITOROVANIA

Troax Panel Detection je revolučný a jedinečný systém na automatické monitorovanie ochrany strojov. Zariadenie v patentovom schvaľovacom procese zabudované do upevňovacieho prvku panela slúži na zisťovanie prítomnosti a neprítomnosti panelov. Bezpečnosť na úplne novej úrovni pre éru Priemyslu 4.0. 

ĎALŠIA ÚROVEŇ OCHRANY

Riešenie Troax Panel Detection je určené pre priemyselné odvetvia, ktoré kladú bezpečnosť a efektívnosť na prvé miesto. Identifikovaním odmontovaných panelov nielenže chránite ľudí a stroje, ale zároveň znižujete aj riziko pracovných úrazov a predchádzate nákladom spojeným s nehodami.

KOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI SYSTÉMAMI PLC

Troax vskutku chápe vaše potreby. Základom riešenia Troax Panel Detection je preto najmä kompatibilita. Pripojte zariadenia k svojmu existujúcemu systému PLC a máte hotovo. Táto funkcia značne uľahčuje proces inštalácie, znižuje náklady a skracuje čas na uvedenie do prevádzky. 

VHODNÉ RIEŠENIE DOKONCA AJ PRE SIL3 A PLe

Potenciálne nebezpečné stroje a roboty vyžadujú najspoľahlivejšie bezpečnostné funkcie. To je dôvod, prečo je riešenie Troax Panel Detection navrhnuté v záujme najvyššej úrovne bezpečnosti. Je vhodné aj pre SIL3 a PLe, vďaka čomu môžete zamestnancom garantovať bezpečnosť na pracovisku a v noci bezstarostne spať. 

AŽ 200 PANELOV LEN S 1 KÁBLOM

Máte na výber naše riešenie alebo zložitejšiu cestu. Naše riešenia sú pohodlné a efektívne od začiatku až do konca. Vďaka riešeniu Troax Panel Detection môžete monitorovať až 200 panelov pomocou jediného kábla zapojeného do vášho bezpečnostného systému PLC. Menej káblov znamená menej hodín zapájania drôtov a jednoduchší systém. 

VY ROZHODUJETE O VŠETKÝCH KROKOCH

Pomocou riešenia Troax Panel Detection máte úplnú kontrolu a môžete rozhodovať o ďalších krokoch na základe už zavedených procesov. Ľudí v okolí stroja môžete upozorňovať blikajúcimi svetlami, dokážete zabrániť reštartovaniu a v prípade potreby stroj bez problémov aj zastavíte. Je to len na vás.

KOMPLETNÉ A ZDOKUMENTOVANÉ RIEŠENIE

Systém Troax Panel Detection je určený pre riešenia ochrany strojov Troax. Dá sa ľahko namontovať a dodatočne prispôsobiť na našom systéme rýchleho uvoľnenia Rapid Fix. Jedným slovom: Troax Panel Detection je kompletné a zdokumentované riešenie s dokonalým procesom inštalácie.   

An image of a blue heart with connectors, resembling a network or web of connections, symbolizing the interconnectedness.

Spoznajte svoj nový zmysel

Odomknite svoj plný potenciál a získajte prístup k novému šiestemu zmyslu – nazýva sa Troax Panel Detection.  Neváhajte ani sekundu a chráňte zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov, ale aj celú výrobu. Troax Panel Detection robí z najbezpečnejšej ochrany strojov na svete ešte bezpečnejšie riešenie. Kontaktujte nás.